Dostałem opuszczenie meczu w meczu w którym przez cała gre byłem przy komputerze przez chwile sprawdzałem co robi scepter a w momencie gdy dostałem opuszczenie regenerowałem mane.

I leave for afk the game in the match in which the whole the game was at the computer for a moment I checked what doing scepter and at the moment when I got leave afk ban i was regenerated mana.http://dev.dota2.com/images/icons/icon8.png
match id

2328278220