Dear support,
I apologize for the evil English, but I use Google translator as a lynch.

I have such a big problem that I can not get to the game, every time I go to the game, it tells me that I can not wait for the game and the length of time until I can play Saturday.
I am an active player and I have not yet experienced a game and I only leave the game seriously if they are already disconnected so I would like to ask you to cancel the punishment so that I can finally play the day I get this penalty He played only Lobby and therefore I'm mistaken that I should say it like a Lobby bug

Thank you from heilig

20170707004805_1.jpg20170707004815_1.jpg


Original:
Milý support,
vopred sa ospravedlňujem za zlu Angličtinu ale používam google translator nakolko som slovák.

Mam taký dosť veľký problém že nemožem sa dostať k vyhladavaniu hry , zakaždým keď si idem hladať hru mi to vypisuje že nemožem hladať hru a dlžku času kým nemožem hrať je sobota .
Som aktývny hráč a ešte sa mi nestalo že by som neprial hru a opúšťam hry vážne len v prípade že ich je už vela odpojených preto by som vas chcel poprosiť o zrušenie tochto trestu aby som si mohol konečne zahrať v deň keď som dostal tento trest som hral len Lobby a preto si mislím že by som to mal hlasiť ako Lobby bug

ďakujem z pozravom heilig